עוזר מחקר  1978

המכון לחקר התחבורה הטכניון

הפעילותפירוט
כתיבה ופרסום מאמר מקצועי


מחקר שכתבתי "Accrssibility Measures Used to Appraise Transport Sysrem Performance" התפרסם ב-"Traffic Quarterly" אז מדורג שלישי בחשיבותו בתחום. מאמר זה היה השני שהתקבל ברבעון זה מהטכניון והראשון שהתקבל מהמכון לתחבורה.
מחקרים שונים
השתתפתי במחקרים שונים שחקרו סוגיות בתכן דרכים.


home (6K) CV-h (6K)