נציג שרות מרחב הצפון 2002-1999

במסגרת החברה לאוטומציה בשלטון המקומי


הפעילותפירוט
עוספיא, דלית אל-כרמל, יוקנעם, זיכרון יעקב
אחראי לפתרון בעיות מתקשורת ועד לבאגים ביישומים. מתן יעוץ למקבלי החלטות )גזברים, מנכ"לים וראשי רשויות. הדרכת משתמשים והתקנת מערכות של החברה ושל גופים אחרים.
העברה ל-TCP/IP
יזמתי מעבר של עוספיא ודלית אל-כרמל לתקשורת TCP/IP.
בזיכרון יעקב תכננתי ובצעתי פרויקט הקמת רשת בבנין המועצה.


home (6K) CV-h (6K)