מנתח מערכות - סניף חיפה  1986-1984

במסגרת החברה לאוטומציה בשלטון המקומי

הפעילותפירוט
הקמת מערכת חשוב אגרות בניה
(Natural-Adabas)נתוח, עיצוב והנחיית המתכנת של מערכת חישוב אגרות בניה. המערכת הוקמה ב-7 חודשים ופעלה במשך יותר מ-20 שנה.
הופעלה בפעם הראשונה בחברה שיטת ניתוח DFD ו-DSD. בפרויקט זה הופעלו לראשונה שגרות להדפסה דמוי online.
הסבה, שיווק והטמעת מערכת פיקוח על הבניה בעירית תל אביב
(Natural-Adabas)

זכיתי מול מתחרים אחרים בהספקת המערכת לעירית תל אביב.
לצורך הפעלתה בעירייה בצעתי שנויים רבים ושידרוג של המערכת. פרויקט זה בוצע בזמן ובמסגרת התקציב.
הכנת תכנית אב למידע לעירית חיפה

בשתוף עם יועץ ראש העיר חיפה ובכירים אחרים הכנתי מסמך "תכנית אב למערכות מידע".
הקמת תקשורת בין PC ל-MF על רשת WAN
בעבודה משותפת עם חברת איכות ואנשי החברה הקמתי מערכת ייחודית להעברת נתונים בין ה-PC ל-MF. המערכת העבירה נתוני קריאות מים ונוכחות ברשת רחבה (WAN).
מערכת מידע גיאוגרפי (GIS-DIME)

שיווקתי תוצרים שהפקתי וכתבתי (RPGII) לעירית חיפה. היישומים העיקריים היו זהוי בתים פינתיים ומדידת מרחקים בין צמתים.
ניתוח וכתיבת מערכת רשוי עסקים
(Natural-Adabas)

בניתי מערכת לרשוי עסקים עם ממשק מובנה למערכת פקוח על הבניה.

קליטת ה-PC בסניף חיפה

קבלת אחריות ללמוד ולקלוט את טכנולוגיה החדשה בסניף. בצעתי התקנות והדרכות לעובדי הסניף ולאחר מכן גם ללקוחות.


home (6K) CV-h (6K)