גיאוגרף ומתכנן תחבורה  1979

המכון הישראלי לתכנון ומחקר תחבורה

הפעילותפירוט
תכנית אב לתחבורה לגוש דן

בצעתי חישובים כלכליים לרכבת תחתית לתל אביב. אספתי נתונים לבנית מודלים תחבורתיים בגוש דן.
מערכת GIS
תחזקתי את מערכת ה-DIME בעיקר ליישובי גוש דן.
ספירות תנועה
רכזתי צוותים שספרו תנועה בצמתים באזור חיפה.
סקר שימושי קרקע
מדידה וסיווג נכסים בעיר חיפה עבור סקר שימושי קרקע.


home (6K) CV-h (6K)