מנהל מערכות מידע מעלות-תרשיחא  1996-1995

במסגרת החברה לאוטומציה בשלטון המקומי

הפעילותפירוט
התפקידים העיקריים


תמיכה ביישומים ומערכות, שיווק, והטמעת מערכות החברה כולל קשר עם ראשי עיר ומנהלים בכירים בעירייה. במקביל שמשתי כיועץ מחשוב ומנהל פרויקטים במספר רשויות מקומיות נוספות (מעלה-יוסף, מרכז הגליל, עכו, קרית מוצקין, קרית ים, נהריה, רכסים).
תמיכה במערכות החברה

הטמעת מערכת הגביה במעלות-תרשיחא וכתוצאה מכך גם ניהולתי את מחלקת הגביה במשך שלשה חודשים. הטמעת מערכת הגביה בקרית ים ומעלה יוסף.
תמיכה ביישומים אחרים


במעלות-תרשיחא הקמתי מערכת נוכחות כולל שידור למערכת השכר בחיפה.
הטמעת מערכת למכרזים במעלה יוסף. הקמת המחשוב (גביה והנה"ח) במרכז הגליל.
מערכת מידע לראש תמועצה מעלות-תרשיחא

כתבתי שגרות לראש המועצה שאפשרו לו לעיין ולהציג נתוני בתקציב, קליטת עליה ומידע אחר. כתבתי יישום למעקב אחרי החלטות והתחייבויות ממשל לרשות. יישומים אלה נכתבו בשפת המקרו של Lotus ואחר כך Quattro.


home (6K) CV-h (6K)