מנהל מערכות מידע קרית ים 1998-1991

במסגרת החברה לאוטומציה בשלטון המקומי

הרקע: נשלחתי לקרית ים תוך כדי משבר אימון בין העירייה והחברה כאשר העירייה מאיימת לעזוב את החברה

הפעילותפירוט
יזום והקמת היחידה למערכות המידע בעירייה

הכנת תכנית אב למערכות מידע כולל בדיקות כדאיות כלכלית של הפרויקטים. בחינת מערכות מרכזיות חדשות.
הקמת מערכת התקשור ל-70 נקודות (Decnet). קליטת מחשב עצמאי VAX/VMS.
נהול היחידת מערכות המידע

עם הקמת היחידה היה צורך במתן שירות למשתמשים והציוד שהתווסף למערכת.
הוקמה יחידה בת 4 עובדים כאשר מעת לעת הצטרפו ליחידה עובדים זמניים או עובדים מיחידות אחרות בעירייה.
עובדי היחידה עסקו בהדרכה ותמיכה למשתמשים, הטמעת מערכות חדשות, כתיבת מערכות חדשות, טיפול בתקלות, טיפול במערכות אזעקה, טיפול טלפוניה ופלאפונים, טיפול במחשוב בבתי ספר והקמת מרכז מחשבים (הכשרת מורים).
הקמת יחידת רכש


הייתי אחראי לבנית מערך רכש מחסן ומצאי הקמת הנוהלים וקליטת היישומים עד לאיוש התפקידים.
לפרויקט זה הסתייעתי בחברת יעוץ חיצונית שאני בחרתי, הנחתי ופיקחתי על פעילותה.
הקמת מערך נוכחות וכח אדםהטמעתי מערכת נוכחות ושעונים בעירייה ובמבנים המבושרים כולל בניה בעצמי של ההסכמים וטבלאות.
ניצלתי את מירכ התתכונות של המערכת כדי לאכוף משמעת בארגון. בסיוע יועץ חיצוני הקמתי נוהל כח אדם לעירייה.
תחזוקת מערכותבטיפולי האישי היתה התחזוקה של המערכות המרכזיות (שרתים, מסדי נתונים, יישומים, תכנת ורשת התקשורת).
כתבתי ספר הדרכה למערכת הפעלה VMS כולל פרקים על מסד המידע ADABAS. ספר זה זכה להצלחה רבה והופץ בתוך החברה לאוטומציה ומחוצה לה.
הקמת מעבדות ורשתות בבתי ספר
"מחר 98"
משנת 95 החל רכש מואץ של מחשבים, הקמת מעבדות ורשתות תקשורת בבתי ספר. פרויקט זה כלל מו"מ עם ספקים, תאום, פיקוח על קבלנים והתחשבנות עם גורמי המימון.
כתיבת יישומיםתאור
מוקד עירוני (Access)

הקמתי יחד עם מתכנתת היחידה יישום "מוקד עירוני" שהתאימה לצורכי העירייה וחסכה רכישת מערכת יקרה.
Help Desk ורכש (Access)


יישום לבקרה ושליטה בהתקלות ורכישת ציוד. המערכת קלטה קריאות שרות (מחשבים, טלפונים ומערכות אזעקה) שיגרה פקסים לספקים והכינה חומר לאישור התשלום.
המערכת אישפרה ליחידה לטפל בקריאות רבות ללא תוספת כח אדם.
ארכיב (Access)
הקמתי עם מתכנתת היחידה יישום לניהול ארכיון עם דגש על איתור ונהול השאלת חומר.
ועדת הנחות (קלבו)
הקמתי עם מתכנתת היחידה יישום לניהול בקשות להנחה בארנונה.
מעקב דואר נכנס (קלבו)
כתבתי יישום למקב דואר עם דגש על חשבונות במטרה לקצר זמן המתנה לתשלום.
השתלת מספר זהות בגביה
(Pascal/Paradox)

יחד עם מתכנת הוצאתי ממערכת שידכתי לממשלמים במערכת הגביה את מספרי הזהות.

הקמת אתר אינטרנט (Pascal/HTML) יחד עם סטודנט הקמתי לעירייה אתר עשיר בתכנים.


home (6K) CV-h (6K)