MOISHE KUMOVE    משה קומוב


016811846 :.ת.ז
רח' השרון 24
חיפה 35012
052-4826369 077-5002054
kumove@mkumove.com

המלצות
פרסומים
פרטים אישיים
נסיון בהוראה
כלי מחשוב
פרויקטים בחינוך
השכלה

.B.E.S גיאוגרפיה מאוניברסיטת ווטרלו בקנדה 1975     .M.Sc  תכנון עיר ואזור מהטכניון חיפה 1982

שפות : עברית - מעולה, אנגלית - שפת אם, צרפתית - בסיסית


נסיון בעבודה
2007-       חברת ראש פסגה יעוץ במערכות מידע
2006-       חברת מגמה מיזם לחיוב וגביה

החברה לאוטומציה בשלטון המקומי (1984-2005)
2002-2005 מנהל מערכות מידע (עירית עכו)
1999-2001 שרות לקוחות (מרחב הצפון)
1998-1999 מנהל פרויקט UNIX (מרחב הצפון)
1991-1998 מנהל מערכות המידע (עירית קרית ים)      1995-1996 מנהל תחום PC (מרחב צפון)
1987-1991 מנהל מערכות מידע (מעלות תרשיחא)
1984-1986 מנתח מערכות (סניף חיפה)

עירית חיפה - היחידה לסטטיסטיקה (1979-1983)
גיאוגרף וסטטיסטיקאי בכיר (סגן מנהל היחידה)

המכון לתכנון ומחקר התחבורה (1979)
גיאוגרף אורבני

המכון לתחבורה בטכניון (1978)
עוזר מחקר


נסיון בהוראה כלי מחשוב המלצות
home (6K)