נסיון בהוראה

הפעילותפירוט
ניתוח מערכות בי"ס להנדסאים ליד הטכניון 1999-2004

הקמתי קורס לנתוח מערכות כולל הכנת השקפים וחומר העזר - קורס שנתי (2 סמסטרים).
בשנה השלישית הכנסתי את שיטת ה-UML לתכנית הלימודים (לפי מיטב ידיעתי הייתי המרצה הראשון בארץ ללמד שיטה זו להנדסאים).
יוניקס למתחילים 1999
הכנתי קורס וחומר עזר בפקודות Unix בסיסיות עבור אנשי תמיכה בחברה לאוטומציה.
הדרכה ברשויות ובכנסים

הכנתי השתלמויות בנושא אבטחת מידע והרצאתי בנושא ברשויות מקומיות.
הרצאתי בכנסים מוניציפליים בעברית ובאנגלית.
ניתוח מערכות סיון מחשבים והדרכה 1988-1990
העברתי את הקורס של מכללת סיון בחיפה.
העברתי השתלמויות חד-יומיות במפעלים שונים.
גליונות עבודה מתקדמות 1986-1989
העברתי קורסים מתקדמים בלוטוס וקוואטרו במוסדות ובמקומות פרטיים.
מבוא למחשבים למנהלים - טכניות לימדי חוץ 1986 בניתי ולימדי קורס עיוני ומעשי למנהלים.home (6K) CV-h (6K)