RoshPisgaShN (2K) RoshPisgaShN (2K) חברת ראש פסגה בע"מ

יעוץ ופיתוח מערכות מידע


חזוןמערכת המידע נועדה לשרת את הארגון בהשגת תוצאות עסקיות משופרות.
אנו מאמינים שמיצוי תהליכי האפיון והניתוח עד תום, תכנון מוקדם ועיצוב ממבט מקורי הם אבני היסוד לפיתוח מערכת מידע מוצלחת.
כל אלה צריכים לעמוד בלוח זמנים נוקשה ובתקציב שנקבע לפרויקט.
התפקיד והאחריות של ראש פסגה בע"מ הם להגשים את חזון זה אצלך.
כלליחברת ראש פסגה מציעה שרותי ייעוץ בתחומים: מחשוב ארגוני, ניתוח כלכלי, סקרים והדרכה. החברה קמה בשנת 2007 וכבר השתתפה בסקר חניונים בעיר תל אביב. חלקה של החברה היתה טיוב ועיבוד נתוני סקר שהגיעו מהשטח.

עבודותעיבוד סטטיסטי של סקרים וניתוח כלכלי של ממצאיו.
הדרכה לעובדי רשויות בנושא מערכות מידע.
ייעוץ בפיתוח מערכת מידע לועדה מקומית לתכנון ובניה.
ניתוח תהליכים עסקיים להקמת אתר לקישור בין הסלולאר והאינטרנט.
מנהל החברה


מנהל ובעל החברה משה קומוב הוא בעל נסיון של מעל 30 שנה בפיתוח וניהול מערכות מידע, סטטיסיטקה, תכנון והוראת ניתוח מערכות.home (6K)