מקדם מחשב אישי מרחב צפון  1996-1995

במסגרת החברה לאוטומציה בשלטון המקומי

הפעילותפירוט
תמיכה במערכות PC


מו"מ עם יצרני תכנה לצורך שיווק במסגרת החברה (למשל, תכנות אנטי-וירוס).
תמיכה ביישומי PC ברשויות שונות (גביית היטלי כבישים בעירית נהריה ב-Quattro עם מקרו והסבתו ל-Excel)
כתיבת יישומים ב-VBA

הכנת תכניות ב-VBA בתוך Excel עבור עירית כרמיאל. הבולט בתכניות אלה היה יישום תחזית תזרים מזומנים.
הקמת רשת מקומית ומערכת מידע למנהלים

הקמתי רשת מקומית בעירית כרמיאל Peer to Peer. ברשת עבדה ccMail בין המשתמשים ומערכת מידע מנהלים לגזבר. דרך הרשת הגזבר קיבל מידע בגליונות עבודה ממחלקות אחרות.


home (6K) CV-h (6K)